Turistička agencija ZNAK Travel

PROTOKOL ZA ULAZAK U TURSKU

PROTOKOL ZA ULAZAK U TURSKU
ZA DRŽAVLJANJE SRBIJE

REŽIM ULASKA DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLIKU TURSKU U USLOVIMA PANDEMIJE COVID-19

Počev od 31.05.2021. u 21:00 na snazi su nove mere, koje uređuju ulazak putnika u Republiku Tursku:

Svi putnici su dužni da pokažu dokument izdat od strane zvanične, nadležne institucije, koji potvrđuje:
• da su bili vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska u Republiku Tursku ili
• da su preležali Covid-19 u poslednjih 6 meseci pre ulaska u Tursku.
U slučaju da ne poseduju neki od navedenih dokumenata neophodno je predočiti ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati.

Putnici će takođe podlegati nasumičnom PCR testiranju od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske.

– Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji, izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. Lica do 18 godina starosti, mogu da uđu u Tursku u pratnji odraslog člana porodice koji poseduje potvrdu o vakcinaciji. Lica koja su preležala COVID-19, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.

Za državljane Srbije koji nisu vakcinisani neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Test je potreban za sva lica starija od šest godina. U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.

– U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi. U skladu sa najčešćim pitanjima koja nam pristižu od putnika, dodajemo i razjašnjenja:

– Deca mogu da putuju u Tursku bez testa isključivo u pratnji svojih roditelja koji su revakcinisani, ne i drugih članova porodice (punoletna braća i sestre, bake ili deke).

– Prihvataju se sve vakcine za koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva R. Srbije potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka.

– Ukoliko je osoba vakcinisana jednom dozom AstraZeneca vakcine i putem e-Uprava portala dobije traženi sertifikat, sa njim se može putovati u Tursku. Nije neophodno da budu dve doze kada je AstraZeneca u pitanju.

Dodatne korisne informacije za putovanje u Tursku:

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLjE
Za ulazak u R. Tursku i boravak do 90 dana u periodu od 6 meseci, računajući od dana prvog ulaska, državljanima R. Srbije nije potrebna viza. Državljani R. Srbije koji žele da borave u R. Turskoj duže od 90 dana, zahtev za vizu mogu podneti preko veb sajta: www.visa.gov.tr. Strani državljani koji ulaze u R. Tursku potrebno je da poseduju pasoš čiji je rok važenja najmanje 60 dana duži od dana isteka vize ili dozvole boravka, odnosno dozvoljenog boravka bez vize (bezvizni boravak za naše građane je 90 dana u periodu od 6 meseci), što znači da rok važenja putne isprave mora biti najmanje 150 dana, tj. 5 meseci od dana ulaska u Tursku.

SOCIJALNI SPORAZUMI:
R. Srbija i R. Turska potpisale su Sporazum o socijalnoj sigurnosti. Osobe koje dolaze u Tursku na duži period a imaju zdravstveno osiguranje u Srbiji, mogu od RFZO tražiti izdavanje formulara o zdravstvenom osigranju radi korišćenja istog u R. Turskoj. Napominjemo da svi koji formulare pribave, po dolasku u R. Tursku moraju iste odneti nadležnoj ustanovi zdravstvenog osiguranja R. Turske u gradu u kom borave, radi uzimanja ekvivaletnih dokumenata na turskom jeziku. Kako ova procedura ume da bude komplikovana i zahteva vreme, savetujemo da svi turisti uzimaju obično putno zdravstveno osiguranje koje važi od datuma njihovog ulaska do datuma izlaska iz zemlje.

ZDRAVSTVENA SITUACIJA
– Sanitarni uslovi u turskim hotelskim kapacitetima su veoma dobri i mogu se porediti sa onima u bilo kom drugom delu razvijenog sveta. Jedino upozorenje odnosi se na kvalitet vode iz vodovoda, koji uglavnom nije na zadovoljavajućem nivou, te se preporučuje da se ista koristi isključivo za održavanje lične higijene i druge tehničke potrebe, a da se za piće koristi isključivo flaširana voda. Preporuka je da se pre putovanja obezbedi putno zdravstveno osiguranje. (Zbog pandemije virusa SARS-CoV-2 Kovid 19, od početka decembra 2020. godine uveden je policijski čas koji obuhvata svaki radni dan od 21č do 05č i vikend – od petka 21č do ponedeljka 05č. Obavezno je nošenje maski na svim otvorenim i zatvorenim prostorima. Restorani, kafići i drugi uslužni objekti mogu raditi samo dostavu i pakete u periodu od 08 do 20č. Nije dozvoljeno usluživanje gostiju u objektima. Radnje, marketi, tržni centri i drugi lokali mogu raditi samo u periodu 08 – 20č.)

BEZBEDNOSNA SITUACIJA
– Bezbednosna situacija u R. Turskoj je već duži period stabilna i nisu zabeleženi teroristički napadi. Što se tiče turističkih centara i velikih gradova, važe ista pravila predostrožnosti kao i u bilo kojoj evropskoj zemlji, odnosno mere opreza od sitnih krađa. Umerena predostrožnost preporučuje se u pojedinim provincijama na jugoistoku zemlje, posebno u zoni gde je u toku akcija čišćenja terorističkih elemenata povezanih sa tzv. Radničkom partijom Kurdistana (PKK), o čemu se javnost redovno obaveštava. Situacija na potezu uz granicu sa Sirijom generalno je stabilna, ali na potezu uz granicu sa Irakom povremeno postoji rizik od prekograničnih dejstava. I pored činjenice da je stopa uličnog kriminala u R. Turskoj relativno niska, potreban je dodatni oprez tokom boravka na turističkim destinacijama (Istanbul – Trg Taksim, Palata Sultan Ahmet, ulice u okolini Kapli čaršije i Bazara začina) i u većim primorskim mestima. Preporučujemo da naši građani nose kopije svojih pasoša i samo najneophodnije lične predmete, a da svoja dokumenta i stvari od veće vrednosti bezbedno odlože u hotelskim sefovima. Ukoliko naš građanin postane žrtva kriminala treba odmah da obavesti lokalnu policiju i najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo R. Srbije. Naši građani, uhapšeni na teritoriji R. Turske, imaju pravo da traže da se o tome obavesti Ambasada R. Srbije u Ankari, odnosno Generalni konzulat R. Srbije u Istanbulu (kao specifičnost, ukazujemo da su uvreda turske države, lika i dela Ataturka, vlade, zastave i snaga bezbednosti kažnjivi no turskim propisima. Neposedovanje računa i sertifikata za kupljene antikvitete može bita osnov za lišavanje slobode i krivično gonjenje)

TRANSPORT
– Najveći broj turista u R. Tursku dolazi avio-prevozom, ali je drumska infrastruktura veoma razvijena i kvalitetna, sa autoputevima najviše kategorije na putnom pravcu Edirne-Istanbul-Ankara, odnosno prema Izmiru i Bodrumu, kao i u pojedinim drugim delovima zemlje. Unutrašnja mreža avio saobraćaja je veoma razvijena, što se odnosi i na autobuski prevoz, koji je uz to veoma kvalitetan. Železnička putna infrastruktura se poboljšava, posebno uvođenjem brzih pruga između glavnih centara. Cene karata u domaćem avionskom, autobuskom i železničkom prevozu su veoma povoljne. Ukoliko se u R. Tursku dolazi sopstvenim motornim vozilom, potrebno je obezbediti zeleni karton osiguranja. Domaća vozačka dozvola može se koristiti najduže šest meseci, odnosno 90 u 180 dana u slučaju turističkog boravka. Isti propis važi i za dužinu boravka vozila sa stranim registarskim tablicama (maksimalno 90 dana). Korišćenje autoputeva koji se naplaćuju (putni pravac Edirne-Istanbul-Ankara, kao i krak prema Izmiru i Bodrumu, ali i pojedine druge deonice saobraćajnica najviše kategorije), kao i mostova preka Bosfora, podleže režimu automatskog bez-kontaktnog plaćanja (sistem HGS), za koji je po ulasku u zemlju potrebno napraviti nalog u PTT filijali (nalazi se odmah iza graničnog prelaza Kapikule kod Edirna, kao i duž autoputa) i izvršiti avansnu uplatu (ukoliko se dospela obaveza ne izmiri u roku o 7 dana prilikom izlaska se naplaćuje novčana kazna, tj. putarina sa zateznom kamatom).

OSTALO
– Vremenska zona: GMT+3 (jedan sat unapred u odnosu na vreme letnje računanje vremena / 2 sata unapred u odnosu na zimsko računanje vremena u Srbiji). Nacionalna valuta je turska lira (TL). Vodeće inostrane konvertibilne valute mogu se zameniti za nacionalnu valutu u menjačnicama i bankama, čija je mreža vrlo razvijena, kako u turističkim mestima, tako i u svim gradovima.

Korisni telefonski brojevi:
• Kol centar za strance +90 157
• Vatrogasna služba 110
• Hitna pomoć 112
• Policija 155• Žandarmerija 156
• Obalska straža 158
• Šumski požari 177
• Pogrebna služba 188
• Turistički info-centar 170
• Operator za pozive u međunarodnom telefonskom saobraćaju 115
• Operator za pozive u domaćem telefonskom saobraćaju 131
• Služba telefonskih informacija 118
Pozivi službama hitne pomoći se ne naplaćuju i službe su dostupne 24 časa, 7 dana u nedelji (službama za hitne slučajeve možete pristupiti posredstvom telefonskih javnih govornica bez potrebe posedovanja telefonskih kartica).

Kontakti:
Prilikom boravka u R. Turskoj, za konzularnih pomoć i zaštitu,možete se obratiti:
• Ambasadi R. Srbije u Ankari (adresa: YazanlarSokakNo. 1, P.K.28, 06691 Kavaklidere, Ankara,Turska), putem kontakt telefona: 090 312 426 02 36 i elektronske adrese: embserank@gmail.com
• Generalnom konzulatu R. Srbije u Istanbulu (adresa: SümbülSk. No: 2, LeventMah. Besiktas,34330 Istanbul, Turkey), putem kontakt telefona: 090 212 213 52 29 i elektronske adresa: konzulat.istanbul@mfa.rs

Informacije se mogu razlikovati od navedenih usled promene epidemiološke situacije u zemljama. Detaljne informacije se nalaze na sajtu Ministarstva Spoljnih Poslova Srbije https://www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

** Svi putnici su dužni da pokažu dokument izdat od strane zvanične, nadležne institucije, koji potvrđuje:
 da su bili vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska u Republiku Tursku ili
 da su preležali Covid-19 u poslednjih 6 meseci pre ulaska u Tursku.

** U slučaju da ne poseduju neki od navedenih dokumenata neophodno je predočiti ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Putnici će takođe podlegati nasumičnom PCR testiranju od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske.
** U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ . Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi.

NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA